قیمت گذاری ساده

قیمت گذاری شفاف برای همه، همیشه بدانید که هزینه چه چیزی را پرداخت خواهید کرد.

پروفایل
رایگان
مخصوص دانشجویان 365 - روز آزمایشی رایگانشروع کنید
 • لینک های کوتاه1
 • کلیک های پیوند1,000/ماه
 • حفظ داده ها365 روز
 • نامک لینک سفارشی
 • هدف گذاری جغرافیایی
 • هدف گذاری دستگاه
 • هدفگذاری زبان
 • بیو پروفایل
 • کد QR
 • صفحه لندینگ سفارشی
 • پوشش های CTA
 • ردیابی رویداد
 • اعضای تیم
 • دامنه ها
 • کانال
 • کمپین ها
 • دامنه های متعدد
 • پارامترهای سفارشی
 • تست A/B
 • انقضا
 • محدودیت کلیک
 • حذف برندینگ
 • درون ریزی لینک
 • برون ریزی داده ها
 • API
 • بدون تبلیغات

به یک طرح سفارشی نیاز دارید؟

اگر برنامه های فعلی ما با نیازهای شما مطابقت نداشته باشد، ما یک برنامه متناسب با نیازهای شما ایجاد خواهیم کرد.

سوالات متداول